utstallarinfo_sthlm 2018-03-15T14:10:15+00:00

Information till utställare

Boka monter

Vill du boka monter på någon av våra Seniormässor? Klicka här och fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig inom kort med förslag på monter.

Fyll i bokningsformuläret här

Redan registrerad utställare

Har du redan bokat din monter och behöver uppdatera din information, beställa biljetter eller utställarband – vänligen logga in och fyll i formuläret på nästa sida.

Logga in

Bra att veta inför mässan i Stockholm 2-4 oktober 2018

Information för dig som är eller vill bli utställare på mässan.

Allmänt

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Numera Mässor AB. Bindande avtal inträder det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning
Utställaren äger rätt att utan debitering frånträda beställning av monteryta om han skriftligen anmäler detta inom 10 dagar från orderbekräftelse. Ovan villkor gäller fram till 30 dagar före arrangemanget. Vid avbokning därefter gäller 24 timmars avbokningsrätt av beställningen utan debitering. Utställare som önskar annullera sin order eller minska sin monteryta skall skriftligen meddela Mässan.

Vid avbokning mer än 10 dagar efter orderbekräftelse och/eller avtalsundertecknandet debiteras grundavgiften samt följande:

• vid avbokning mer än 4 månader före mässan debiteras 30% av ordersumman
• vid avbokning mer än 2 till 4 månader före mässan debiteras 70% av ordersumman
• vid avbokning mindre än 2 månader före mässan debiteras 100% av ordersumman

Mässan förbehåller sig rätten att disponera avbokad yta efter eget gottfinnande utan någon ersättning till Utställaren.

Betalning
Numera Mässor tar ej emot kontant betalning av fakturor.

Klicka här för att läsa Numera Mässors AB:s fullständiga allmänna villkor.

Vänligen märk godset på följande vis:

Stockholmsmässan, Godsavdelningen
Parkeringsvägen 10
125 50 Älvsjö

Seniormässan 2018
Ert företagsnamn
Er kontaktperson (telefonnummer)
Ert monternummer

Ert gods blir levererat till montern enligt normala fraktbestämmelser och debitering sker enligt Stockholmsmässans prislista. Om ni själva önskar att ta emot godset vid leverans till Seniormässan, åligger det er själv att bevaka denna ankomst. Tänk på att ni blir debiterade om er transportör ber om truckhjälp.

I samband med mässan kan vi ofta erbjuda rabatterade priser på närliggande hotell för våra utställare.

Mer information kommer.

6 september: Sista dag för lägsta pris på teknik
Observera att beställningar efter detta datum medför en prishöjning (30%-50%) på listpris.

5 september: Sista dag för att beställa kundkort/biljetter och utställarband, Numera Mässor

5 september: Sista dag för att annonsbokning i mässtidningen

Mässan ansvarar inte för skador på utställda föremål eller dekorationer, oavsett om skadan uppkommit genom fel eller försummelse av mässan eller av personal för vilken mässan ansvarar. Utställare bör därför kontrollera så att egen försäkring finns!

Läs även paragraf 17 i våra ”Allmänna villkor”. Dessa hittar du på sidan 2 i din orderbekräftelse.

Utställningsförsäkring kan du teckna via Stockholmsmässan eller via ditt egna försäkringsbolag.

Gods som anländer lastas av och tas emot vid godsmottagningen. Om gods ankommer före officiell inflyttning ställs godset på lagret, så att byggnation av kommande mässa ej hindras. Kostnaden för detta debiteras utställaren enligt gällande prislista. Om du har möjlighet att samordna dina transporter vid inflyttning kan du undvika extra lager och hanteringskostnader. När utställning är uppbyggd och officiell inflyttning är tillåten körs lagrat/ankommande gods in i mässhallen.

Vid frågor kontakta Logistikgruppen på Stockholmsmässan:

logistikgruppen@stockholmsmassan.se

För besökare
Tisdag 2 oktober, kl 09.30 – 16.00
Onsdag 3 oktober, kl 09.30 – 16.00
Torsdag 4 oktober, kl 09.30 – 16.00

För utställare
Måndag 1 oktober, kl 08.00 – 21.00
Tisdag 2 oktober, kl 07.00 – 16.30
Onsdag 3 oktober, kl 08.30 – 16.30
Torsdag 4 oktober, kl 08.30 – 22.00

Servicecenter
Måndag 1 oktober, information kommer
Tisdag 2 oktober, information kommer
Onsdag 3 oktober, information kommer
Torsdag 4 oktober, information kommer

Utställarband
Utställarkorten som är personliga hämtas ut av monteransvarig i informationsdisken vid inflyttning. Varje monter berättigar till 1 kort/3 m². Behöver ni fler kort än ni är berättigade till, debiteras dessa efter mässan.

Beställ utställarkort senast den 5 september.

Kundkort
Ta chansen att bjuda in kunder, återförsäljare, grossister, samarbetspartners och andra intressenter till er monter. Utställande företag kan köpa entrébiljetter till rabatterat pris, 40 kr exkl. moms. De är till för er att dela ut till potentiella kunder, ha som pris i tävlingar eller allmänt bjuda in folk att besöka er i montern.
Efter mässan faktureras ni 40 kr exkl. moms per använd biljett.

Beställ kundkorten senast den 5 september.

Utställarlounge
Information kommer.

Restauranger
Som besökare på Stockholmsmässan har du ett brett utbud av restauranger, caféer och serveringar att välja bland.

Övriga restauranger och serveringar inne på Stockholmsmässan hittar ni här:
http://massrestauranger.se/besokare/stockholm/

Servicecentret ligger utanför kassalinjen bredvid garderoben och är bemannat under in- och utflytt samt under mässdagarna. Personalen är behjälplig med era monterfrågor eller annan service gällande er monter och transport. Där kan ni göra tilläggsbeställningar av teknik och interiör till er monter.

Seniormässans egen personal kommer också finnas på plats här under inflytt.

Det finns drygt 2 000 platser i Stockholmsmässans garage och på de öppna parkeringarna runt mässan. Automaterna tar de flesta svenska bensinkort och VISA-kort men kan även betalas via Easy Park och Tele P.

Kontaktuppgifter Mässrestauranger
Jessica Glifberg, 08-727 72 02, jessica.glifberg@massrestauranger.se

Mässrestauranger har utskänkningstillståndet på Stockholmsmässan och det gäller för anläggningens restauranger, hallar, konferens- och kongressanläggningar. Detta innebär att du som utställare måste gå via Mässrestauranger om du vill bjuda på alkohol i din monter.

Monter

Information kommer.

Information kommer.

För betald monterhyra ingår vita bak- och eventuella skiljeväggar, samt grå matta. Väggarna är vitmålade och är 1 meter breda, 2,5 meter höga och ca 3 cm tjocka.

Stödväggar förekommer cirka var fjärde meter. Dessa kan demonteras om monterlayouten tillåter det.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta Eventservice.

Ditt monternummer hittar du i vårt mejlutskick eller i utställarlistan här på hemsidan.

Till utställarlistan >

Städning i er monter ingår enbart inför första dagen men inte under pågående eller efter avslutad mässa.

Monterstädning eller slutstädning för hela perioden kan beställas hos Eventservice på Stockholmsmässan för övriga dagar.

Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv forsla bort emballage och spill som uppstår vid monterbygge och demontering. Containrar finns placerade utanför mässhallen. Det är monterbyggarnas ansvar att slänga sitt material i dessa. Kvarlämnat material bortforslas på utställarens bekostnad.

Vid andra frågor rörande avfall, vänligen kontakta Stockholmsmässan.

Inflyttning

Ta er till östra entrén på mässan (ej huvudentrén) för att lasta in på mässan. Vid rondellen, ta avfarten mot bommen. Där finns en vaktkiosk där ni uppger mässans namn och ert monternummer. Ni får då köra igenom själva byggnaden och vidare upp till porten för avlastning.

OBS! Under in– och utflyttning klassas mässhallen som en byggarbetsplats. Barn under 18 år och hundar får ej vistas i mässhallen.

Utflyttning

Respektera våra besökare – era kunder!
Montern ska vara bemannad till klockan 16.00. Vagnar får inte tas in i hallen innan kl. 16.00.

Torsdag 4 oktober, kl 16.45- 22.00

Mellan kl. 16.00-16.45 tas gångmattorna undan. Under denna tid får inga tunga fordon köras ut eller gångarna fyllas med tomemballage. Vagnar kommer att finnas vid lastporten. Mer information kommer.

OBS! Under in– och utflyttning klassas mässhallen som en byggarbetsplats. Barn under 18 år och hundar får ej vistas i mässhallen.

Mässtidningen

Mässtidningen är en bilaga som distribueras med DNs Storstockholmsupplaga (över 200 000 exemplar) inför mässan. Vi trycker en överupplaga om cirka 6 000 exemplar som finns att ta, kostnadsfritt för alla mässans besökare, på plats under mässan. Mässtidningen har ett mycket högt läsvärde för alla besökare på Seniormässan då den innehåller utställarförteckning, program och hallskiss. Vi kompletterar innehållet med intressanta nyheter från mässan och artiklar med olika inriktning.

Vill du titta på föregående års mässtidning kan du klicka på följande länk: Mässtidningen 2017

I år producerar vi mässtidningen själva

Utöver den stora distributionen i Dagens Nyheters Storstockholmsupplaga med över 200 000 exemplar kommer tidningen att finnas att ta för besökarna på plats på Seniormässan i cirka 6 000 exemplar.

För materialspecifikation – Information kommer

Deadline för annonser är 5 september 2018

Vill du boka annons, kontakta oss redan idag!
Projektledare Leon Giannaridis på 0708-38 78 08 eller leon@numeramassor.com

Projektsäljare Peter Gillemo på 0765-46 55 99 eller peter.gillemo@numeramassor.com

Kontakta oss

Emelie Ottosson

Projektledare, Seniormässan
Göteborg
Mejla mig!
0768-76 91 20

Christina Persson

Projektledare, Seniormässan
Malmö
Mejla mig!
0708-73 33 92

Leon Giannaridis

Projektledare, Seniormässan
Stockholm
Mejla mig!
0708-38 78 08

Kurt Johansson

Säljare, Seniormässan
Göteborg
Mejla mig!
0736-49 18 81

Karoline Marmberg

Projektkoordinator, Seniormässan
Malmö, Göteborg, Stockholm
Mejla mig!
0701-45 75 55

Peter Gillemo

Säljare, Seniormässan
Stockholm
Mejla mig!
0765-46 55 99

Det är vi som jobbar med Seniormässan och vi gör allt vi kan för att göra din upplevelse och ditt besök så positiv som möjligt – oavsett om du är besökare eller utställare.

Vi tar gärna emot synpunkter, kritik, beröm eller samtal om vår verksamhet så tveka aldrig att höra av er. Du kan antingen fylla i formuläret nedan eller kontakta oss per telefon eller e-post.


Seniormässan arrangeras av Numera Mässor AB. Vill du ställa ut på någon av våra mässor, är du välkommen att kontakta någon av de ansvariga för mässan eller via något av alternativen nedan.

Numera Mässor AB
Krusegatan 19, 212 25 Malmö
Tel 040-18 68 80

info@numeramassor.com
www.numeramassor.com