Boka monter

Seniormässan – arena för affärer!

Dagens äldre har höga förväntningar på livet. Ni som vänder er till målgruppen 55+ har höga krav på att er marknadsföring skall vara effektiv. Seniormässan är win-win-mötesplatsen för er och era kunder.

Att ställa ut på Seniormässan i Göteborg betyder i korthet:

  • närvaro på den enskilt största mäs­san riktad mot målgruppen i Västra Götaland.
  • att ni på ett enkelt sätt möter tusentals presumtiva kunder i målgruppen 55+.
  • att ni får omvittnat goda möjligheter till marknads­föring, försäljning och påverkan.

Äldre är idag ofta aktiva och friska. Höga krav och en god ekonomi ger möjlighet till konsumtion för att tillgodose önskningar och behov. Dessa värden speglar våra besökare väl och de växer stadigt i antal – både i samhället i stort och på Seniormässan.

För publiken är Seniormässan en uppskattad och levande mötesplats. Här finns massor av inspiration, aktiviteter, intressanta föredrag och underhållning. Vid vår senaste mätning sade 92% att de gärna kom tillbaka och publiken har växt med 18% sedan starten 2015. För att lättare kunna överblicka Seniormässan är den indelad i olika områden: Resor & Turism, Boende & Tjänster, Vård & Omsorg, Hjälpmedel, Hälsa & Skönhet samt Fritid & Kultur.

Seniormässans framgång bygger på bra innehåll, målmedvetet marknadsföringsarbete och starka partners. Vi samarbetar självklart med de två stora pensionärsorganisationerna i Sverige, PRO och SPF Seniorerna. Vi lägger mycket tid och resurser på att nå ut via sociala och digitala medier och annonsering. Bland annat kan nämnas annonser i GP, GT, Svenska Mässans tidning, tidningsbilaga till GP etc.

Arrangören Numera Mässor är etablerad och har sedan 1996 arrangerat 100-tals publika mässor och event.

Tag vara på möjligheterna som en medverkan på Seniormässan i Göteborg innebär.

Mässan – en effektiv marknadsföringskanal

Mässmediet är fantastiskt. Till skillnad från många andra medier möter du här besökaren som tagit ett aktivt beslut för att träffa dig. Det personliga mötet ger oöverträffade möjligheter att göra affärer med blivande och nuvarande kunder.

Fakta

Datum: 14-16 mars 2023
Öppet: tis–tors 10–16
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Arrangeras 2023 för sjunde gången i Göteborg

Om besökarna:

66 % av besökarna har handlat på mässan

40 % anger ”Att planera en resa” som främsta anledningen till sitt besök.

36 % anger ”Vård, hälsa och skönhet” som främsta anledningen till sitt besök.

23% anger ”bostad eller juridiska tjänster” som främsta anledningen till sitt besök.

89-96% av besökarna kommer gärna igen!

Kvadratmeterpris: 1 295 kr.
Grundavgift: 2 750 kr. I priset ingår matta, eluttag, företagsnamn på vår hemsida. Övrig teknik samt interiör står utställaren för.

Seniormässor 2023

• Svenska Mässan, Göteborg 14-16 mars
• Malmömässan, Malmö 25-27 april
• Stockholmsmässan, Stockholm 1-3 oktober

Kontakta mig med ett monterförslag

Intresseanmälan för utställare på Seniormässan
    Du kan välja flera om du så önskar.
  • Observera att minsta monterstorlek är 2×2 kvm. I priset ingår golvyta enligt bokad storlek och avskiljande väggar.

Varför ska du ställa ut på en mässa?

En viktig mediekanal

Varje år satsar svenska företag över 3 miljarder kronor på mässor och event. I en alltmer digitaliserad värld blir det personliga mötet allt viktigare.

En mässa samlar hela branschen; leverantörer, kunder och media. På mässor träffar du besökare som tagit ett aktivt beslut att träffa dig. Här skapas nya idéer, kontaktytor och affärsmöjligheter. Detta gör mässmediet till den mest kostnadseffektiva marknadsföringskanalen.

• Nya affärsmöjligheter
På en mässa finns flera marknadssegment representerade. Köpare, säljare och produkter finns på plats vid ett och samma tillfälle.
• Top of mind
Öka din varumärkeskännedom på mässan och ge dig en långsiktig position på marknaden.
• Alla fem sinnen på en gång
Känn, titta, lukta, smaka och lyssna. Mässmediet stimulerar alla dina fem sinnen.
• Maximal effekt
Mässmediets effekter är omedelbara men kan också visa sig efter mässan när investeringsbeslutet fått mogna.

Kontakta oss

Leon Giannaridis
Projektledare, Seniormässan

Mejla mig!
0708-38 78 08

Klaus Bengtsson

Klaus Bengtsson
Projektsäljare, Seniormässan

Mejla mig!
0735-28 87 45

Peter Gillemo
Projektsäljare, Seniormässan

Mejla mig!
0735-00 81 98